Sumner Park - Mua Bán - cần sang shop Industrial Takeaway tại Sumner Park, mờ cửa 5 ngày/tuần, từ 5am 2pm, income từ $6,000 - $7,000/tuần. Giá sang $120,000.

cần sang shop Industrial Takeaway tại Sumner Park, mờ cửa 5 ngày/tuần, từ 5am 2pm, income từ $6,000 - $7,000/tuần. Giá sang $120,000.

cần sang shop Industrial Takeaway tại Sumner Park, mờ cửa 5 ngày/tuần, từ 5am 2pm, income từ $6,000 - $7,000/tuần. Giá sang $120,000. Lien lac Linh. (sau 2.30pm).
Liên Hệ

Khu Vực: SUMNER PARK

Ngày Đăng: 28/08/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE10

Lượt Xem: 112

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    >>

© RaoVatUc.com 2014-2020 - All Rights Reserved Terms of service Liên hệ Sitemap