Brisbane - Mua Bán - Sang tiệm sửa quền áo tại Samuel St

Sang tiệm sửa quền áo tại Samuel St

Sang tiệm sửa quền áo tại Samuel St, Camp Hill, giá $75,000. Cơ hội tốt chOai có kinh nghiệm sửa quền áo vi tiệm rất đống khách, nhiều khách quen và làm lều năm. Tiệm chuyền sứa quan áo, giạt khố & ùi đố. Toa lac noi nhiều nguôi qua lai, giúa Woolworths, Grill’d & Australia Post. Tiền rent mỗi tuàn thềp & Net Profit t $2,000 - $3,000/tuần. L4: Demi 0407 585 688 hoặc sau 6pm goi Loan 0405 300 399.


Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 05/05/2021

Liên Hệ:

Tên: LE10

Lượt Xem: 108


1    2    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap