Sydney - Dich Vụ - Residential and commercial carpet

Residential and commercial carpet

Alterlay Flooring chuyên thay mới thảm nhà và văn phòng 1. Miễn phí báo giá 2. Công ty có đầy đủ bảo hiểm và giấy phép 3. Giá từ $45 + GST/ m2 4. Giá cho hai phòng ngủ từ $3,500 Ba phòng ngủ từ $4,200 5. Cầu thang phụ thu thêm Liên hệ Mai 0426 256 799 Alterlay Flooring provide free obligation quote of supplying and installation of new carpet. We serve in both residential and commercial sector 1. Free obligation quote 2. Fully insurance 3. Rates from $45 + GST per m2 4. Standard price for 2 bedroom unit from $3,500. 3 bedroom unit from $4,200 5. Extra charge on stairs and furniture Please contact Mai Tran 0426 256 799


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 28/02/2021

Liên Hệ:

Tên: LE30

Lượt Xem: 35


1   
Liên hệ | Terms of service | Sitemap