Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2769


   

  Date   23/05/19   Location   Khu vực: Clayton, Vic Author    kim90 Views   95  

   


  Cần tuyển phụ handyman có 1 năm kinh nghiệm làm việc vùng Clayton  Cần tuyển phụ Handyman, yêu cầu đă có kinh nghiệm handyman tối thiểu 1 năm.

  Có phương tiện đi lại, có sức khỏe, làm việc trên tinh thần hợp tác, thân thiện, vui vẻ.

  Vui ḷng liên hệ a Hùng 0411200848 để biết thêm thông tin.

  tel:0411200848


  AD #2786

  Đ? dang m?t qu?ng cáo m?i, hãy nh?p vào dây
  http://www.raovatuc.com/newad