Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2752


   

  Date   03/05/19   Location   Inala Author    Huong Pham Views   103  

   


  Granny flat cho thuê vùng Inala 2 pḥng ngủ $220/tuần  Granny flat mới cần người thuê.
  Có 2 pḥng ngủ, có nhà bếp va pḥng tắm riêng.
  Giá là $220/tuần bao gồm nước, điện và internet riêng.

  Vui ḷng liên hệ Hương, số điện thoại 0403 014 254.
  AD #2767

  Đăng tin miễn phí
  http://www.raovatuc.com/newad