Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2748


   

  Date   28/04/19   Location   Bundaberg Author    Unregistered Views   132  

   


  T́m người làm farm vùng Bundaberg (cách Brisbane 350km)  Công việc: Hái đậu green bean
  Thời gian: Cuối tháng 4 đến tháng 12
  Lương: Làm khoán
  Liên hệ: 0449696843


  AD #2763

  Đăng tin miễn phí
  http://www.raovatuc.com/newad