Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2744


   

  Date   20/04/19   Location   Stafford Shopping Centre Author    Peter Views   103  

   


  Tuyển nhân viên bán hàng  Cần tuyển nhân viên bán hàng cho shop takeaway khu Stafford Shopping Centre. Ưu tiên nữ, biết tiếng Anh giao tiếp, vui vẻ.
  Thời gian làm việc linh hoạt, anh chị chủ vui vẻ, dễ chịu.
  Chi tiết vui ḷng liên hệ Peter 0426 79 8888.
  Cảm ơn.


  AD #2759

  Đ? dang m?t qu?ng cáo m?i, hãy nh?p vào dây
  http://www.raovatuc.com/newad