Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2726


   

  Date   26/03/19   Location   Berwick Author    Hien Views   193  

   


  Cần tuyển bếp chính (biết tiếng anh)  Nhà hàng Việt nam chuẩn bị mở ở Berwick cần tuyển bếp chính (biết tiếng anh), làm full time/part time. Có đầy đủ các chế độ và lương cao, nếu làm tốt có thêm bonus. Liên hệ: Hiền: 0452238255


  AD #2740

  Đ? dang m?t qu?ng cáo m?i, hãy nh?p vào dây
  http://www.raovatuc.com/newad