Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2723


   

  Date   22/03/19   Location   Bankstown Author    Giao Ngo Views   167  

   


  Nhà gẠch cho thuê vùng bankstown  4 pḥng ngủ, pḥng khách, mới tân trang, rộng răi, thoáng mát, sạch sẽ, có tủ âm, sàn gỗ, 10 phút đi bộ ra shop Việt. Cho người có việc làm hoặc du học sinh thuê. LL: 0481 548 418
  AD #2736

  Đ? dang m?t qu?ng cáo m?i, hãy nh?p vào dây
  http://www.raovatuc.com/newad