Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2719


   

  Date   19/03/19   Location   Pacific Fair Author    Unregistered Views   327  

   


  Gongcha cần tuyển nhân viên  Shop Gongcha Pacific Fair cần tuyển nhân viên làm casual-full time. Nhưng bắt buộc phải training ở Sydney. Cty sẽ cung cấp flight ticket, accommodation, and training pay. Need ASAP. Liên lạc số đt 0450969780 Emily. Cảm ơn:)


  AD #2732

  Đ? dang m?t qu?ng cáo m?i, hãy nh?p vào dây
  http://www.raovatuc.com/newad