Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2703


   

  Date   05/03/19   Location   4825 Author    Chi mai Views   112  

   


  Cán thợ nail  Shop nail vùng xa cần gấp thợ bột. Công việc không quá bận, lương cao, bao chỗ ở, việc làm ổn định, sẽ dạy thêm nghề nếu yếu. Rất thích hợp cho người có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn nhưng chịu khó. LH: 0432690846


  AD #2714

  Đ? dang m?t qu?ng cáo m?i, hãy nh?p vào dây
  http://www.raovatuc.com/newad