Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2701


   

  Date   05/03/19   Location   4077 Author    Chi mai Views   133  

   


  Cần thợ nail  Shop nail vùng xa cần gấp thợ bột. Công việc không quá bận, lương cao, bao chỗ ở, việc làm ổn định, sẽ dạy thêm nghề nếu yếu. Rất thích hợp cho người có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn nhưng chịu khó. LH: 0478 414 800


  AD #2712

  Đ? dang m?t qu?ng cáo m?i, hãy nh?p vào dây
  http://www.raovatuc.com/newad