Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2696


   

  Date   22/02/19   Location   Loganlea Author    Unregistered Views   253  

   


  Cần người làm cho tiệm bánh ḿ  Bakery vùng Meadowbrook ( kế bên trạm xe lửa Loganlea, đối diện Logan hospital) cần 1 nam/nữ giao tiếp tiếng anh khá, vui vẻ hoà đồng, có trách nhiệm bán hàng và dọn dẹp. Shift sáng từ 7am - 12pm, shift chiều từ 3.30pm - 8.30pm. Ngày làm sẽ sắp xếp khi liên lạc. 2 shift sáng và 2 shift chiều. Vui ḷng liên lạc vào số 07 3200 3188 ( Monday - Saturday),gặp Trâm. Xin cám ơn.


  AD #2706

  Đ? dang m?t qu?ng cáo m?i, hãy nh?p vào dây
  http://www.raovatuc.com/newad