Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2669


   

  Date   10/02/19   Location   Mansfield qld Author    Van Views   170  

   


  Bán xe



  1/ Toyota Yaris 2007,ś tự đ̣ng ,màu đỏ,2 cửa,6 tháng thú đường,130 ngàn km,hoàn hảo,bán 4,500 úc kim.
  Xin vui lòng lin lạc : 0419822366 cảm ơn.


  AD #2679

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad