Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2668


   

  Date   10/02/19   Location   Sunnybank Hills/Upper Mt Gravatt. Author    Van Views   184  

   


  Nhà cho thu  1/ Nhà 4 phòng ngũ mới tn trang như mới,phòng khách,phòng ăn ṛng rải ring bịt,phòng gia đình có ensuite,b́p-phòng tắm bằng marble...
  2/ Granny flat 1 phòng,nhà tắm,toilet và đ̀y đủ tịn nghi, cả 2 vùng Sunnybank hills.
  3/ Nhà vùng Upper Mt Gravatt, 4 phòng ngũ ,phòng khách-phòng ăn ring bịt ṛng rải ,g̀n shopping garden city,xe bus đi city trước cửa...
  Xin vui lòng lin lạc : 0419822366 cảm ơn.


  AD #2678

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad