Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2427


   

  Date   17/01/19   Location   Khu vực: Floreat, WA Author    kim90 Views   164  

   


  Nhà hàng Phở 447 Asian Kitchen cần người giúp việc trong bếp  Nhà hàng Phở 447 Asian Kitchen cần người giúp việc trong bếp

  Nhà hàng ở Floreat gần Subiaco

  Thời gian : full time/ part time

  Yêu cầu : nhanh nhẹn,chăm chỉ có trách nhiệm vói công việc

  Môi trường làm việc vui vẻ ḥa đồng thân thiện

  tel:0407233272


  AD #2435

  Đ? dang m?t qu?ng cáo m?i, hãy nh?p vào dây
  http://www.raovatuc.com/newad