Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2425


   

  Date   17/01/19   Location   Khu vực: Malaga, WA (Swan Area) Author    kim90 Views   29  

   


  Cần tài xế lái xe truck đi thu gom quần áo ở Malaga  Cần tài xế lái xe truck đi thu gom quần áo ở Malaga

  Thười gian : Full time/part time

  Lương thoả thuận.

  Yêu cầu có sức khoẻ, bằng lái MR.

  tel:0421643272


  AD #2433

  Đ? dang m?t qu?ng cáo m?i, hãy nh?p vào dây
  http://www.raovatuc.com/newad