Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2424


   

  Date   17/01/19   Location   Khu vực: Perth City, WA, 6000 Author    kim90 Views   143  

   


  Lunch Bar Elizabeth Quay CBD cần 1 nữ bán hàng có kinh nghiệm  Lunch Bar Elizabeth Quay CBD cần 1 nữ bán hàng có kinh nghiệm

  Thời gian :làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 5:00pm - 6:00pm.

  Lương : trao đổi khi phỏng vấn

  Yêu cầu : nhanh nhẹn,chăm chỉ có trách nhiệm vói công việc

  tel:0431384780


  AD #2432

  Đăng tin miễn phí
  http://www.raovatuc.com/newad