Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2392


   

  Date   16/01/19   Location   Khu vực: Perth CBD, WA Author    kim90 Views   140  

   


  Nhà hàng cà phê ở khu Perth cần tuyển nhân viên Nam phụ bếp .  Nhà hàng cà phê ở khu Perth cần tuyển nhân viên Nam phụ bếp .

  Thời gian : full time/ part time

  Yêu cầu : nhanh nhẹn,chăm chỉ có trách nhiệm vói công việc

  Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm , không có sẽ được traing

  tel:0416640940


  AD #2400

  Đ? dang m?t qu?ng cáo m?i, hãy nh?p vào dây
  http://www.raovatuc.com/newad