Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2388


   

  Date   16/01/19   Location   Khu vực: Clarkson, WA Author    kim90 Views   31  

   


  Shop Nail vùng Clarkson cần tuyển thợ chân tay nước và thợ bột  Shop Nail vùng Clarkson cần tuyển thợ chân tay nước và thợ bột

  Thời gian :Full time or Part time( Thursday, Friday, Saturday and Sunday).
  Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm , biết 1 chút tiếng anh
  Lương : trả theo tay nghề

  tel:0421 723 510


  AD #2396

  Đ? dang m?t qu?ng cáo m?i, hãy nh?p vào dây
  http://www.raovatuc.com/newad