Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2386


   

  Date   16/01/19   Location   Khu vực: Adelaide City, SA Author    kim90 Views   155  

   


  Torrens Island Sunday Market cần tuyển bạn Nữ làm thu ngân bán hàng  Torrens Island Sunday Market cần tuyển bạn Nữ làm thu ngân bán hàng

  Thời gian : chỉ làm vào ngày chủ nhật, lương trả khá hơn ngày thường.

  Yêu cầu : nhanh nhẹn,chăm chỉ có trách nhiệm vói công việc

  Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm , không có sẽ được traing

  tel:0405014 516


  AD #2394

  Đăng tin miễn phí
  http://www.raovatuc.com/newad