Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2385


   

  Date   16/01/19   Location   Khu vực: Salisbury, SA Author    kim90 Views   80  

   


  Top shop ở White road Salisbury cần tuyển nhân viên Nữ bán hàng.



  Top shop ở White road Salisbury cần tuyển nhân viên Nữ bán hàng.

  Yêu câu :Biết tiếng Anh giao tiếp

  Lương : trao đổi khi phỏng vấn

  Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm , không có sẽ được traing

  Môi trường làm việc vui vẻ ḥa đồng thân thiện

  0433538653


  AD #2393

  Đ? dang m?t qu?ng cáo m?i, hãy nh?p vào dây
  http://www.raovatuc.com/newad