Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2347


   

  Date   14/01/19   Location   Khu vực: North Beach, WA (Stirling Area) Author    kim90 Views   161  

   


  Nhà hàng vùng North Beach cần tuyển phụ bếp có kinh nghiệm  Nhà hàng vùng North Beach cần tuyển phụ bếp có kinh nghiệm

  Thời gian : full time/ part time

  Lương : trao đổi khi phỏng vấn

  Yêu cầu : nhanh nhẹn,chăm chỉ có trách nhiệm vói công việc

  tel:0402926354


  AD #2355

  Đăng tin miễn phí
  http://www.raovatuc.com/newad