Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2346


   

  Date   14/01/19   Location   Khu vực: Perth City, WA, 6000 Author    kim90 Views   119  

   


  Nh hng vng Perth city cần người kitchen Hand/ rửa chn  Nh hng vng Perth city cần người kitchen Hand/ rửa chn

  Yu cầu : nhanh nhẹn,chăm chỉ c trch nhiệm vi cng việc

  Ưu tin cc bạn c kinh nghiệm , khng c sẽ được traing

  Lương : thỏa thuận

  Mi trường lm việc vui vẻ ha đồng thn thiện

  tel:0411119850 or 0402713151


  AD #2354

  ? dang m?t qu?ng cáo m?i, hãy nh?p vào dây
  http://www.raovatuc.com/newad