Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2346


   

  Date   14/01/19   Location   Khu vực: Perth City, WA, 6000 Author    kim90 Views   131  

   


  Nhà hàng vùng Perth city cần người kitchen Hand/ rửa chén  Nhà hàng vùng Perth city cần người kitchen Hand/ rửa chén

  Yêu cầu : nhanh nhẹn,chăm chỉ có trách nhiệm vói công việc

  Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm , không có sẽ được traing

  Lương : thỏa thuận

  Môi trường làm việc vui vẻ ḥa đồng thân thiện

  tel:0411119850 or 0402713151


  AD #2354

  Đăng tin miễn phí
  http://www.raovatuc.com/newad