Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 4121


  Cafe shop city cần tm một bạn nam c thể lm thứ 2-5-6  Date 10/01/20

  Location Khu vực: Perth City, WA, 6000  Cafe shop city cần tm một bạn nam c thể lm thứ 2-5-6

  Thời gian :từ 7h sng đến 2h30 chiều.

  Yu cầu nhanh nhẹn v c thể giao tiếp tiếng anh.

  tel:0402 777 240

  Author raovati

  Views 32


  AD #4140

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad