Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3809


  Staff wanted  Date 18/10/19

  Location Acacia ridge, cooper plains  Ḷ bánh ḿ ở Acacia Ridge/ Coopers Plains cần tuyển 2 cô bán hàng làm 3 ngày/1 tuần hoặc 5ngay/ 1 tuần. Cần biết tiếng anh để giao tiếp với khách hàng.Có kinh nghiệm sẽ được ưu tiên.

  Xin liên hệ sdt 0422221079 (a Tú) để biết thêm chi tiết.

  Thank you

  Author Bakery

  Views 183


  AD #3828

  Đăng tin miễn phí
  http://www.raovatuc.com/newad

+ Trả lời quảng cáo