Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3790


  Sang shop  Date 15/10/19

  Location centre  Sang Shop Cafe & take away. Vị trí trong Shopping Centre. Shop đă hoạt động lâu năm, số lượng khách hàng ỗn định. Tiềm năng phát triển c̣n nhiều. Taking $11.000/tuần. Giá sang $210.000. Sẽ hướng dẩn tận t́nh.
  Liên lạc: 0416817607

  Author Sang shop Cafe

  Views 152


  AD #3809

  Đăng tin miễn phí
  http://www.raovatuc.com/newad