Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3722


  Cần sang shop nails beauty gần Miranda cch Bankstown 30 pht li xe.  Date 03/10/19

  Location Khu vực: Chester Hill, NSW  Shop nằm trong mall nhỏ truoc shop c carpark.

  Shop đ hoạt động trn 5 năm nn c lượng khch ổn định, lu năm.

  Shop đang hoạt động rất tốt, đng khch v c sẵn thợ.

  Shop c 4ghế, 4 bn, 3 phng beauty.C phng giặt v phng ăn ring.

  Supplies cn nhiều v đầy đủ.

  tel:0401761887

  Author raovati

  Views 1484


  AD #3741

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad

+ Trả lời quảng co