Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3717


  Nh hng cần tuyển nam nữ phụ bếp v nam nữ chạy bn  Date 03/10/19

  Location Khu vực: Perth City, WA, 6000  Cần tm người sing năng , nhanh nhẹn chăm chỉ

  Thời gian : Full time/ part time

  Lương : trao đổi khi phỏng vấn

  tel:0430970636

  Author raovati

  Views 116


  AD #3736

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad

+ Trả lời quảng co