Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3715


  Gia đnh người c gốc Hoa ở South Plympton cần tuyển trng trẻ  Date 03/10/19

  Location Khu vực: South Plympton, SA  2 b trai rất dễ thương
  Yu cầu: l sinh vin, thnh thạo tiếng Anh, nhanh nhẹn, yu trẻ, nam hoặc nữ đều được.
  Time table: Friday and Saturday from 5pm to 9pm

  tel:0451107338

  Author raovati

  Views 105


  AD #3734

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad

+ Trả lời quảng co