Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3713


  Shop nails vng Hopper Crossing cần tuyển thợ bột tay nghề cao  Date 03/10/19

  Location Khu vực: Hoppers Crossing, Vic  Lương thoả thuận, chỗ lm thoải mi, gần trạm xe lửa v bus

  Mi trường lm việc vui vẻ ha đồng

  Ưu tin người c kinh nghiệm khng sẽ được training

  tel:041016189

  Author raovati

  Views 86


  AD #3732

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad