Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3711


  Shop vng Berwick cch Dandenong 15 minutes cần thợ  Date 03/10/19

  Location Khu vực: Berwick, Vic  3 thợ Nails bột ,SNS (khng cần biết wax)
  3 thọ tay chn nước bít son shellac
  1 Thợ lm Eyelash giỏi (luong co)
  Shop sạch sẽ .mi trường thoải mi
  Shop gần trạm xe lủa huớng Dandenong
  Shop mỡ của 7 ngy (cho nn P/time or F/time welcome)
  Cc em DHS muốn tm cng vịc cho ma Holiday sẽ đuoc training c luong
  Đi lm sẻ được khai thuế v đng supper đầy đủ

  tel:0411666088/0432367888

  Author raovati

  Views 79


  AD #3730

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad