Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3709


  Shop bnh m ở Altona Gate Shopping Centre cần nữ bn hng v phụ bếp  Date 03/10/19

  Location Khu vực: Altona, Vic  Lm full- time v ưu tin lm đc cuối tuần.
  Yu cầu cần phải biết Tiếng Anh giao tiếp căn bản, khng c kinh nghiệm sẽ được training.

  tel:0449 768 966.

  Author raovati

  Views 86


  AD #3728

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad