Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3706


  Hng sheet metal vng Lnoxfield cần người lm full time  Date 03/10/19

  Location Khu vực: Melbourne City, Vic  Shop gần knox shopping center

  Nếu khng c kinh sẻ được trainning

  Lương : trao đổi khi phỏng vấn

  tel:0416222299

  Author raovati

  Views 329


  AD #3725

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad