Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3700


  Nh c dư 2 phng double muốn cho thu vng Birrong  Date 02/10/19

  Location Khu vực: Birrong, NSW  Nh sạch sẽ, tiện nghi đối diện shop , siu thị , tiện thuốc thực phẩm chu, tiệm thuốc v đối diện Bus

  5 đi bộ ra train .Wifi tốc độ cao, bao bills điện nước ( excl :điểu ho, sưởi đng)

  tel:0420526828

  Author raovati

  Views 98


  AD #3719

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad

+ Trả lời quảng co