Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3698


  Tuyển gấp thợ tay chn nước shop c tm v lương xứng đng  Date 02/10/19

  Location Khu vực: Bankstown, NSW (in Bankstown Area)  Shop cần tay chn nước, sơn shellac v sns cng tốt.

  Trả lương xứng đng v đưa rước thợ ở Bankstown.

  Shop nằm ở Westfield East garden.

  tel:0425353525

  Author raovati

  Views 143


  AD #3717

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad

+ Trả lời quảng co