Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3695


  Cần tm contract cleaners dọn phng cho Hotel.  Date 02/10/19

  Location Khu vực: Melbourne City, Vic  Mỗi ngy khoảng 30-40 phng.

  Cần tm người sing năng , nhanh nhẹn chăm chỉ

  Ưu tin người c kinh nghiệm khng sẽ được training

  tel:0401 657 828

  Author raovati

  Views 111


  AD #3714

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad