Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3694


  Cần gấp 1 thợ bột c kinh nghiệm v 1 thợ SNS ,1nối mi, tay chn nước  Date 02/10/19

  Location Khu vực: Melbourne City, Vic  Chỗ lm vui vẻ ho đồng, Good Salary.

  Shop nằm trong Shopping Northland, cng việc ổn định

  tel:0428 278 887 or 94711188

  Author raovati

  Views 85


  AD #3713

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad