Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3670


  Shop cần thợ Nails: bột; SNS; Shellac ; tay chn nước vng Melbourne  Date 30/09/19

  Location Khu vực: Melbourne City, Vic  Thời gian :full time, part time,chỉ cuối tuần or sau giờ học.

  Mi trường lm việc vui vẻ ha đồng

  Ưu tin người c kinh nghiệm khng sẽ được training

  tel: 0438332899

  Author raovati

  Views 81


  AD #3689

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad