Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3660


  Cần tm việc bn hng hoặc nhn vin chạy bn bn thời gian  Date 30/09/19

  Location Khu vực: Marsfield, NSW  Ti cần tm tm việc lm bn thời gian như nhn vin chạy bn hoặc bn hng quần o thời trang do cng việc vừa qua bị trng với lịch học tập.

  L người trung thực, thn thiện, v tho vt. C chứng chỉ RSA. Tiếnh Anh: nghe ni, đọc viết rất tốt.

  Đ c kinh nghiệm lm việc ở vị tr nhn vin phục vụ ở nh hng (mid-range/casual dining) trước kia v nhn vin bn hng ở cửa hng thời trang.

  C thể lm việc vo cuối tuần, v một số ngy khc trong tuần (ca sng hoặc ca tối). Mong nhận đươc lịch gọi của anh/chị c nhu cầu.

  tel:0469877485

  Author raovati

  Views 82


  AD #3679

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad

+ Trả lời quảng co