Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3580


  Nh* còn 2 phòng single v* double share nằm ngay bus top 28a Handson Rd  Date 27/09/19

  Location Khu vực: Adelaide City, SA  Nh* cách shop T*u Th*nh Phát v* Đại Phát 1p đi bộ, đối diện pizza Handson.
  Nh* có sân vườn rộng, phòng full furniture.
  Không ở chung với chủ nh* . th*ch hợp với du học sinh.
  Giá $125, 135 bao bill.

  tel:0433550941

  Author raovati

  Views 365


  AD #3598

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad

+ Trả lời quảng co