Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3577


  Tiệm nail ở Rundle Mall đang cần thợ chn tay nước v biết sơn shellac  Date 27/09/19

  Location Khu vực: Adelaide City, SA  Nếu biết lm SNS th cng tốt.

  Lương : trao đổi khi phỏng vấn

  Mi trường lm việc vui vẻ ha đồng

  Ưu tin người c kinh nghiệm khng sẽ được training

  tel:0412111428

  Author raovati

  Views 67


  AD #3595

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad

+ Trả lời quảng co