Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3565


  Shop nail vng City cần thợ chn tay nước sơn shellac  Date 27/09/19

  Location Khu vực: Sydney City, NSW  C kinh nghiệm biết lm sns cng tốt lm thứ 7 v chủ nhật.
  Pick up at burwood, Ashfield or Marrickville
  Mi trường lm việc vui vẻ , thoải mi, khng cạnh tranh.
  Welcome mọi người vo team mnh
  Khng giỏi sẽ được hướng dẫn ln tay nghề.
  Lương thoả thuận

  tel: 0410 931 168

  Author raovati

  Views 78


  AD #3583

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad

+ Trả lời quảng co