Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3555


  Cho thu unit 3 phng ngủ ngay trạm ga Bankstown, shop Việt  Date 26/09/19

  Location Khu vực: Bankstown, NSW (in Bankstown Area)  Unit 3 phng ngủ ( 2 phng c tủ m) rộng ri thong mt sạch sẽ, 2 locked garages cho thu.

  Unit đi bộ 3 ra shop Việt v station Bankstown.

  Mọi chi tiết xin lin lạc 0432394816. Nếu khng nghe my vui lng để lại tin nhắn.

  Author raovati

  Views 78


  AD #3573

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad

+ Trả lời quảng co