Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3549


  Cần nữ phụ cleaner dưới 50 tuổi vng Green Valley v Bonnyrigg  Date 26/09/19

  Location Khu vực: Green Valley, NSW  Hng cần nữ phụ cleaner dưới 50 tuổi vng Green Valley v Bonnyrigg

  Cần tm người sing năng , nhanh nhẹn chăm chỉ

  Thời gian : Full time/ part time

  Lương : trao đổi khi phỏng vấn

  tel:0433866678

  Author raovati

  Views 85


  AD #3567

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad

+ Trả lời quảng co