Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3548


  C̀n tuỷn nữ phụ bán hàng và phụ b́p cho shop bán phở  Date 26/09/19

  Location Khu vực: Chatswood, NSW (Willoughby Area)  Shop g̀n trạm xe lửa và xe bus.

  Cần tm người sing năng , nhanh nhẹn chăm chỉ

  Thời gian : Full time/ part time

  Lương : trao đổi khi phỏng vấn

  tel: 0450027979

  Author raovati

  Views 66


  AD #3566

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad

+ Trả lời quảng co