Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3547


  Shop nail vng City cần thợ chn tay nước biết lm sns cng tốt  Date 26/09/19

  Location Khu vực: Sydney City, NSW  Thời gian :lm thứ 7 v chủ nhật.
  Pick up at burwood, Ashfield or Marrickville
  Mi trường lm việc vui vẻ , thoải mi.
  Khng giỏi sẽ được hướng dẫn ln tay nghề.
  Lương thoả thuận theo tay nghề.

  tel:0410 931 168

  Author raovati

  Views 74


  AD #3565

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad

+ Trả lời quảng co