Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3545


  Qun ăn Vietnam vng Chatswood cần tuyển nhn vin  Date 26/09/19

  Location Khu vực: Chatswood, NSW (Willoughby Area)  Shop gần Westfield lm full time va part time:
  Cn bếp chnh v phụ bếp sing năng nhanh nhẹn c kinh nghiệm cc mn ăn Viet.
  Nhn vin lấy order, chạy bn, biết tiếng Anh, nhanh nhẹn, sing năng.
  Điều kiện lm việc thoải mi

  tel:0451775717

  Author raovati

  Views 79


  AD #3563

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad

+ Trả lời quảng co