Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3540


  Shop cần tuyển thợ tay chn nước v thợ bột.  Date 26/09/19

  Location Khu vực: Sydney City, NSW  Shop c đn thợ ở Bankstown hoặc Campsie station.
  Mi trường lm việc thn thiện, chủ dễ tnh.

  tel:0433 221 931

  Author raovati

  Views 57


  AD #3558

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad

+ Trả lời quảng co